НачалоЕкип

Екип

Като най-важен ресурс ние "определяме" нашия персонал. Заложили сме на висококвалифицирани професионалисти като гаранция за качествено обучение и всеотдайна грижа. Освен новаторско мислене и опит най-ценна за нас е мотивацията - да се работи с много желание и любов към децата.Модификация на методите на работа, съобразно индивидуалността на всяко дете.
Анжела Крумова
медицинска сестра
Нели Делчева
педагог
Галя Господинова
възпитател
Миглена Алексиева
възпитател
Катрин Петкова
педагог
Джоана Брусарска
педагог
Диана Христова
Управител
Тел.: 02\ 4450436; 0988177775
E-mail: info@kita.bg
Жана Йорданова
Директор
Тел.: 02\ 4450436; 0988177775
E-mail: info@kita.bg