НачалоЕкип

Екип

Като най-важен ресурс ние "определяме" нашия персонал. Заложили сме на висококвалифицирани професионалисти като гаранция за качествено обучение и всеотдайна грижа. Освен новаторско мислене и опит най-ценна за нас е мотивацията - да се работи с много желание и любов към децата. Модификация на методите на работа, съобразно индивидуалността на всяко дете.
г-жа Елена Младенова
възпитател
г-жа Симона Илиева
възпитател
г-жа Мартина Димитрова
педагог
г-жа Илинка Толева
Директор, педагог и логопед
Тел.: 0876621297
г-жа Диана Христова
Управител
Тел.: 02\ 4450436; 0988177775
E-mail: info@kita.bg
г-жа Мариета Иванова
възпитател
г-жа Миглена Алексиева
педагог
г-жа Снежана Ценова
възпитател
г-жа Ивелина Николова
медицинска сестра
г-жа Корнелия Инкьова
педагог